Vítejte na stránkách CYKLU!

 
Termíny pro rok 2016: 22.1., 12.2., 18.3., 22.4. 13.5., 10.6. vždy od 14.00 - 19.00, přihlašování na mailu kamila@centrumlotos.net
 
Cyklem podpory empatického a kontaktního vztahového rodičovství v roce 2016 Vás provedou: Michaela Mrowetz - klinická psycholožka a psychoterapeutka, Kamila Skoutajanová - porodní bába a průvodkyně zrozením, Marcela Peremská - lékařka, pediatrička, průvodkyně kojením a laskavou péči o matky a novorozence. 
Michaela a Marcela jsou dlouhodobými spolupracovnicemi v týmu expertů pro porodnictví Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a spoluautorkami odborných článků:
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201303-0017_Podpora_raneho_kontaktu_jako_nepodkrocitelna_norma_8211_chimera_ci_realita_budoucnosti.php a https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201403-0017_Domperidon_8211_8222_lek_na_zvyseni_laktace_8220_8211_rizika_pro_kojici_matky_jejich_kompetence_a_vz.php
 
 
 
 
Těšíme pokračování Cyklu v roce 2015  a to 18. září při tématu ŽIVOTNÍ RYTMY - o spánku, kojení/jídle, času pro naplňování potřeb, hře, učení, provedeme Vás s Kamilou a Annou. 
 
Na Cyklus podpory empatického a kontaktního vztahového rodičovství 2016 se již můžete hlásit Kamile Skoutajanové na email: kamila@centrumlotos.net, během září  i nový podpůrný tým průvodkyň Cyklem, rozložení témat zůstane stejné jako v roce 2015, termíny pro rok 2016: 22.1., 12.2., 18.3., 22.4. 13.5., 10.6. vždy od 14.00 - 19.00, přihlašování na mailu kamila@centrumlotos.net 

Cyklus sestává z devíti tématických odpolední (každý měsíc jedno odpoledne vždy od 14.00 - 19.00, s výjimkou prosince a letních prázdnin). Strávíme spolu pět hodin, kdy se budeme v rámci jednotlivých témat zabývat potřebami všech členů rodiny a budeme se učit:
- vzájemnému porozumění
- prohlubování empatie
- budování bezpečných a láskyplných vazeb.

Těšíme se na Vás, Vaše sdílení a vzájemnou podporu.
 
 
 

Vítáme rodiče i děti a průvodce rodin na stránkách Cyklu podpory empatického a kontaktního vztahového rodičovství.

Nabízíme Vám prostor pro sdílení ověřených nástrojů k zvyšování vnímavosti a citlivosti vůči dětem s respektem k vývojovým mezníkům života v nichž se nacházejí. Nabízíme vám podporu, orientaci, posílení a ujištění na cestě ke zdraví v rodinách.

 

Cyklus podpory empatického a kontaktního vztahového rodičovství pro rok 2015 v současnosti probíhá. Je přihlášeno mnoho účastníků, kteří se rozhodli absolvovat jej celý, některé ženy se rozhodly absolvovat i další workshopy, aby se mohly stát Průvodkyněmi českou porodní pohádkou podle Michaely Mrowetz. Pokud se ale chcete přihlásit na některé z témat jednotlivě, je to většinou ještě možné. Pište organizátorce Kamile Skoutajanové na e-mail kamila@centrumlotos.net .

 

Představení

Foto: Anna Pohořálková, Michaela Mrowetz a Kamila Skoutajanová představují "cyklus" na festivalu Respekt k porodu v Ostravě v květnu 2014

 

Cyklus sestává z devíti tématických odpolední (každý měsíc jedno odpoledne vždy od 14.00 - 19.00, s výjimkou prosince a letních prázdnin). Strávíme spolu pět hodin, kdy se budeme v rámci jednotlivých témat zabývat potřebami všech členů rodiny a budeme se učit:
- vzájemnému porozumění
- prohlubování empatie
- budování bezpečných a láskyplných vazeb.


Témata cyklu: 

vždy od 14.00 - 19.00

Termíny pro rok 2015:

16.1. POTŘEBY - vývojové potřeby rodiny v teorii i praxi
13.2. POČETÍ, TĚHOTENSTVÍ, POROD
13.3. KOJENÍ A PŘIROZENÁ SACÍ POLOHA
10.4. DOTEK-BONDING-NOŠENÍ-OBJETÍ na pozadí teorie vztahové vazby
15.5. PLÁČ A ZPŮSOBY KOMUNIKACE
12.6. SCHOPNOST UKLIDNIT SE - seberegulace dítěte a rodiče, strategie budování vztahu kontaktem
18.9. ŽIVOTNÍ RYTMY- o spánku, kojení/jídle, času pro naplňování potřeb, hře, učení
23.10. POTŘEBUJEME INSTITUCE K NAPLNĚNÍ VÝVOJOVÝCH POTŘEB? kojenec, batole, předškolák, školák, dospělý?
20.11. DALŠÍ VÝZNAMNÉ MEZNÍKY V ŽIVOTĚ (puberta, menstruace, klimakterium, smrt)

Cena celého cyklu je 6300 Kč (700 Kč za jedno tématické odpoledne).
Cena jednoho odpoledne je 800 Kč/os, 
 výsledná cena: počet setkání x 800 Kč.

Při pozdějším přihlášení  a volné kapacitě na setkáních stojí tématické odpoledne 1000 Kč.


Hlaste se na adresu kamila@centrumlotos.net pro zaslání přihlášky.

Místem konání je Centrum Lotos v centru Ostravy, které je osvědčeným prostorem pro podobné akce, protože nabízí harmonické zázemí pro celou rodinu (dětská herna, kuchyňka, sprchy, dvě toalety).
Mapka zde.
Děti jsou vítány, kojenci a nošenci, větší děti mohou být i v herně, je třeba zajistit si hlídací doprovod.


Cyklus je určen také pro průvodce rodin.

Průvodkyním nabízíme tyto workshopy a kurzy:
9 lekcí Cyklu podpory
Workshop podpora rodin a zdravotníků ve zdravém kontaktu (bonding)- zkušenosti a praktické ukázky
Workshop Léčba osobní děložní historie
Workshop Poporodní trauma
Workshop Specifická krizová intervence pro osoby podporující reprodukci
Kurz vázání dětí do šátku pro průvodkyně
Náslech na předporodním kurzu u Kamily Skoutajanové
Porodní pohádka se svým dítětem, vnoučetem, rodinou, kterou provázíte


Všem kdo s námi absolvují naše workshopy, semináře a kurzy předáme místo certifikátu materiál k práci s Českou porodní pohádkou pod supervizí Michaely Mrowetz a následně samostatně.

K práci s porodní pohádkou je nezbytné, aby průvodci byli kompetentní a aby jejich individuální náhled na porodní proces byl zdravý a podporující kompetentní rodičovství, aby jejich individuální i kolektivní zranění a traumata byla léčena a vyléčena. K tomu všemu slouží naše nabídka.

Novinky

30.12.2014 22:09
Všechny akce probíhají v Centru Lotos v Ostravě www.centrumlotos.net Akce označené P a Cyklus jsou doporučované pro Průvodkyně českou porodní...
31.12.2014 22:07
16.1.2015 - 1. Setkání CYKLU - POTŘEBY - vývojové potřeby rodiny v teorii i praxi V prvním setkání nabídla Michaela Mrowetz všem účastnicím rámec, v...
19.11.2015 09:00
Velmi často dostávám dotazy ohledně své práce s podpůrnými a léčivými imaginacemi a meditacemi. V průběhu mé odborné praxe klinické psycholožky a...
21.11.2015 20:52
Efektivní způsoby poskytování specifické krizové intervence ženám v období reprodukce s psychoterapeutkou Michaelou Mrowetz   21. 11. 2015...