Uskutečnilo se v roce 2015

31.12.2014 22:07

16.1.2015 - 1. Setkání CYKLU -
POTŘEBY - vývojové potřeby rodiny v teorii i praxi

V prvním setkání nabídla Michaela Mrowetz všem účastnicím rámec, v jakém uvažovali o vývojových fázích a potřebách významní psychologové a psychiatři. Společně jsme se zamýšleli nad svými vývojovými úkoly a jejich naplněním či nenaplňování a nad důsledky, které z toho plynou.
První odpoledne Cyklu v centru Lotos bylo magické. Kamila Skoutajanová uvítala všechny účastnice před začátkem programu ještě s prenatálním děťátkem v břiše, aby pak po počátečním společném uvítání zmizela do klidu zázemí, odkud po pár hodinách vyplula, vzala s sebou přednášející Michaelu a odešla na bezpečné místo, kde ani ne hodinu po odchodu z Lotosu porodila do svých rukou dceru Marion.
Odpoledne nakonec dokončila Anna Pohořálková povídáním o psychomotorickém vývoji dítěte, zejména o tom, proč jej nelze nacpat do tabulek. Účastnice dostaly výtisk knihy Bonding porodní radost, jíž je Michaela spoluautorkou a ty které budou Cyklus navštěvovat celý si mohly vybrat ještě jednu knihu z nabídky.
SMSka o zrození Marion přišla přímo na závěr.

 

 

13.2.2015 - 2. Setkání CYKLU -
POČETÍ, TĚHOTENSTVÍ, POROD

Druhé setkání na Cyklu empatického a kontaktního vztahového rodičovství pro rodiny a jejich průvodce při tématu "početí, těhotenství (prenatální dítě s matkou), porod (zrození dítěte a matky), rodiny a průvodci se podporovali, ženy kojily, děti sledovaly pozorně výklad, sdílení i videa zrození (děvčátko si lehlo pod plátno a kojilo panenku, chlapec si dával kroužek na hlavu a procházel porodními fázemi), zjevil se i Stanislav Grof se svými prenatálními matricemi. Cyklus opět nabídl všem podpoření empatie, kontaktu a vztahů, děkuji za pozornost a otevřenost i při křehkých cestách přes propasti kolektivních traumat směrem na břeh uzdravení.
 
 


13.3.2015 - 3. Setkání CYKLU -
KOJENÍ A PŘIROZENÁ SACÍ POLOHA
 

Tématem třetího odpoledne bylo kojení a přirozená savčí pozice na těle matky. Anna Pohořálková připravila přednášku a  prezentaci s názvem Homo sapiens - savec a nošenec, která byla sdílením poznatků z biologie lidského chování a výzkumů ohledně role novorozeneckých reflexů při kojení. Dvouměsíční dcera Kamily Skoutajanové Marion během večera několikrát předvedla repartoár kojeneckého chování na těle matky, sama se přisávala, odpojovala, plazila, rozhlížela a nakonec i usínala. Psycholožka Michaela Mrowetz upevňovala rámec zdravého chování a na závěr celého odpoledne nás provedla dramatizací procesu rození/zrození a samopřisátí.

 

 

 

 

 

 

4. setkání CYKLU: DOTEK-BONDING-NOŠENÍ - OBJETÍ na pozadí teorie vztahové vazby

Na začátku čtvrtého odpoledne jsme se vrátily k tématu šestinedělí. Kamila Skoutajanová vykládala o potřebách ženy po porodu, o specifické situaci, ve které se žena a dítě v šestinedělí nachází. Rozvinula se i diskuze o tom, jak ženy v dnešní době přijímají nebo často odmítají podporu a co vlastně podpora je a není.
Pak následovala přednáška Michaely Mrowetz o teorii vztahové vazby s mnoha praktickými příklady a jedním cvičením pro všechny účastnice. Jak jsme očekávaly, téma mělo velkou odezvu, diskuze k jednotlivým oddílům přednášky se protáhla a tak nám část tématu zbyla na další odpoledne. Odpolene věnované dětskému pláči tedy začne Anna Pohořálková povídáním o nošení dětí na těle matky.

 

 

 

 

 

 

15.5.2015 - 5. setkání CYKLU: PLÁČ A ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Na tomto setkání jsme sdílely své zkušenosti s pláčem a pocity, které v nás dětský pláč vyvolává. Bavily jsme se o evoluční roli pláče. Michaela Mrowetz se v první části věnovala dětskému pláči, jeho funkci a závažným, vědecky ověřeným faktům, které upozorňují na důležitost reakce na dětský pláč. Zvláště zdůraznila roli kontaktu pro uklidnění.
V druhé části přednesla Anna Pohořálková přednášku - přehled informací a zdrojů o nošení dětí na těle z pohledu fyziologie, historie, geografie a kultury.

12.6.2015 - 6. setkání CYKLU: SCHOPNOST UKLIDNIT SE - seberegulace dítěte a rodiče, strategie budování vztahu kontaktem

 

7. setkání CYKLU: ŽIVOTNÍ RYTMY - o spánku, kojení/jídle, času pro naplňování potřeb, hře, učení

V první části odpoledne se Michaela Mrowetz věnovala znovu vývojovým potřebám dětí, mladých, zralých i starých lidí, tak jak se v průběhu života mění. Účastnice se aktivně podílely na vytváření obrazu potřeb lidí v jednotlivých období života. Kamila zase vykládala ženám o tom, jaké změny znamená očekávané mateřství, porod a rodičovství pro naši sexualitu.
Na druhou část odpoledne připravila Anna Pohořálková přednášku o denních rytmech člověk a zejména o spánku, který celý náš denní život rámuje- to celé z pohledu kulturní antropologie.