Orientace v kalendáři akcí

30.12.2014 22:09

Všechny akce probíhají v Centru Lotos v Ostravě www.centrumlotos.net

Akce označené P a Cyklus jsou doporučované pro Průvodkyně českou porodní pohádkou podle Michaely Mrowetz,všechny akce jsou organizované a odborně garantované Michaelou Mrowetz, Annou Pohořálkovou a Kamilou Skoutajanovou a kdokoliv je může jakkoliv libovolně kombinovat. Podmínky plateb jsou v jednotlivých záložkách a komunikace u Kamily u akcí označených K a u Aničky u akcí označených A.