Jak je to s tabulkami pro vývoj dětí?

26.05.2014 20:59

"Když se hádáme, zda dáváme moc do lůžek, anebo do léků, možná by mělo ministerstvo zdravotnictví jako jeden z preventivních programů, zvážit vrazit finance do vztahové vazby."
Dr.  Peter Minárik, přírodovědec, Zentiva a.s. Bratislava  - konference Psychotraumatologia  - Attachment -  Psychoterapia, Trenčín 2012

Nejen na festivalu podporujícím rodičovství, ale i od klientů často slýchám nejistotu v tom, že jejich dítě neodpovídá tabulkám, neroste podle tabulek, nejí podle tabulek, nevyvíjí se podle tabulek.

Je důležité, aby byli lidé orientováni ve  vývojových krocích, které jsou pro zdravý vývoj nezbytné a vzhledem k tomu, že v minulých generacích lidé vyrůstali v institucích a mnozí i nadále, chci Vám nabídnout možnost sdílení poznatků zdravého vývoje v Cyklu podpory empatického a kontaktního vztahového rodičovství.

Je zásadní si uvědomit, že tabulky, které dnes užívají odborníci, byly vytvořeny právě na generacích separovaných do institucí - jesle, školka, škola, nemocnice atd.

Ano, mnohé z dětí separované generace už v 7-mi měsících stálo v postýlce, drželo se mříží a volalo "mami pocem!!!!" Mnoho dětí separovaných ve svých pokojíčcích spalo celou noc, otázné je, zda se dovolaly, či zda vůbec volaly?

Separace, odloučení matky od dítěte, vede k probuzení panického systému - od křiku až k paralýze dítěte, která je přirozeným obranným projevem, jako když zvíře na sebe nechce upozornit šelmu; strnutí mu zachová život. Následkem je ovšem vyčerpání a ztráta serotoninu vedoucí k depresi a odumírání neuronů. Je třeba podporovat a posilovat kontaktní vazbu mezi dítětem a matkou. Tzv. vyřvávání dětí vede k vyčerpávající rezignaci, v konečném důsledku k depresi. Kontakt vede k vzájemnému přijetí, bazální důvěře a objektní stálosti.

Ano, děti, které jsou kojené a nošené podle potřeb se mohou chovat odlišným způsobem, cítí se v bezpečí.

Děti, které jsou kojené, mohou mít jiné stravovací způsoby, než-li děti, které byly krmeny umělým mlékem a jedly jídlo pro dospělé od několika měsíců.

Zdá se, že i pro vědce je zapotřebí růst nové generace, která dává naději na porozumění vývojovým krokům z hlediska empatického a kontaktního vztahového rodičovství.

Michaela Mrowetz