Pro průvodkyně meditacemi a imaginacemi "Univerzální zrození ženy a dítěte podle Michaely Mrowetz"
 


Velmi často dostávám dotazy ohledně své práce s podpůrnými a léčivými imaginacemi a meditacemi. V průběhu mé odborné praxe klinické psycholožky a psychoterapeutky vč. studia způsobů práce s katathymně - imaginativním prožíváním se mi podařilo vytvořit soubor meditací a imaginací podporujících léčbu reprodukčních a kolektivních traumat, ale také univerzální meditace a imaginace podporující schopnost zrození matky a dítěte.
Malá, ale zajímavá odborná studie o výhodách meditace v těhotenství. Studie doporučuje uvědomění si výhod učení kompetentního zrození zejména skvělým nástrojem jako je meditace v 3. trimestru života matky s prenatálním dítětem.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25063985/
Pro zájemkyně o práci s podpůrnými imaginacemi jsem připravila možnost vyučit se přítomností a prožitím této imaginace "Univerzální zrození ženy a dítěte podle Michaely Mrowetz".
Vzhledem k tomu, že je velmi nutné, aby průvodkyně znala nástroj práce s meditací a imaginací a taktéž realitu zdravého procesu zrození ženy a dítěte, doporučuji ke splnění získání možnosti práce s touto imaginací:
- absolvování 10ti workshopů "Přijďte si popovídat se svým děťátkem", které jsou jednou měsíčně organizovány v Centru Lotos v Ostravě pro ženy s jejich prenatálními dětmi, budoucí průvodkyně by se zúčastnily za stejných podmínek ve vnějším kruhu
- absolvování prožitkového léčebného workshopu Léčba osobní děložní historie, který je organizován vždy na jaře https://cyklus.webnode.cz/news/lecba-osobni-delozni-historie/
- absolvování jednodenního workshopu pro Průvodkyně imaginacemi podle Michaely Mrowetz,  ve čtvrtek 19. 11. před Cyklem podpory empatického a kontaktního vztahového rodičovství (cena 1200 Kč při alespoň 10ti zájemkyních) , následně je možnost zúčastnit se workshopu prenatální komunikace
- jednorázová individuální supervize po absolvování doporučených aktivit k ověření zdrojů Průvodkyně
a předání práce a právní smlouvy (individuální domluva)
- absolvování doporučených aktivit v průběhu cca dvou let

Imaginace a meditace posilují zdravé kompetence ženy a dětí ke zrození, usnadňují zrození a naplňují absentující místa ve zkušenostech s kompetentním zrozením.

Těším se na Vás a na práci s budoucími Průvodkyněmi imaginací univerzálního zrození ženy a dítěte, které můžete používat při Vaší práci, kdy podporujete rodiny v kompetentním zrození a rodičovství.

Michaela Mrowetz

Zkušenost ženy, která opakovaně procházela Univerzální imaginací zrození ženy a dítěte podle Michaely Mrowetz: https://www.facebook.com/CentrumLotos/posts/10152715838973510
Práce žen a prenatálních dětí na workshopech: https://www.facebook.com/CentrumLotos/posts/10152743021713510