Podpora rané vazby v médiích v posledních dnech

25.09.2014 12:25

Michaela Mrowetz

Podpora rané vazby - bondingu, zdá se, se stala v posledních dnech zajímavém tématem pro větší množství medií. Velmi poztivním se jeví fakt, že myšlenka: dítě patří po porodu k rodičům, zřejmě oslovuje. Ne příliš pozitivním se jeví, do jaké míry pochopení, se stav podpory bio - psycho - sociálně- spirituálního procesu navazování láskyplné vazby mezi dítětem a jeho matkou, dítětem a jeho rodinou, dostává?

Z reakcí na články velmi různých kvalit je možné sledovat, že duch institucionalizace a procesy separace, jako posttotalitní a novodobý škodlivý zlozvyk mají stále velké množství energie a zastánců.

Dovolím si nyní upozornit na články různých kvalit:

Ve velmi čteném prorodičovském, komerčním tištěném časopise Maminka šefredaktorka uveřejnila starou verzi 10 kroků podpory rané vazby, když před rokem v Mamince zveřejnili aktulizovanou verzi. Tento článekhttps://www.maminka.cz/clanek/10-kroku-pro-spravny-bonding, již ve svém názvu předkládá nepochopení procesů podpory rané vazby, raná vazba je navázána vždy, bonding proběhne za všech okolností, to co může být správné či nesprávné je jeho podpora.

Dále slovenské občanské sdružení Ženské kruhy zveřejnilo velmi přehledný a zároveň odborný rozhovor se známým slovenským psychiatrem Jozefem Haštom, na téma podpory bondingu. Jozef Hašto je autorem mnoha odborných publikací na téma psychologických komponent kvalit vztahových vazeb a posttraumatické stresové poruchy. Rozhovor s ním se zdá být pozitivním počinem k rozšiřování pohledu na podporu bondingu a bonding samotný: https://zenskekruhy.sk/rozhovory/vyjadrenie-doc-mudr-jozefa-hasta-phd-teme-bondingu/

Také rozhovor se mnou na téma podpory rané vazby včetně zveřejněných aktulizovaných 10 kroků k podpoře rané vazby, které jsou součástí odborné metodiky vypracované společně s pediatričkou marcelou Peremskou přinesl komerční časopis Těhule, který je distribuován těhotným ženám při prenatálních poradnách u gynekologů: https://issuu.com/tehule/docs/tehule_podzim_2014_web

Včerejší počin webového portálu novinky.cz je signálem o tom, že téma podpory rané vazby se dostává do povědomí i novinářů, na druhou stranu  však  se jeví smutným zveřejnění nekvalitní novinářeské práce, bez náhledu na formu těžké práce s traumatickým tématem, s chybnými informacemi (použitím ctrl. c a ctrl. v), bez analýzy a syntézy informací, bez zdrojů a citací, přinášející zveřejnění psychologických obran relativizace, bagatelizace a popírání: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=348466&sznu=moOWMmM1xhCQwV85&sId=1

Tento příspěvek má být znovu a znovu posílením nutnosti na téma podpory vazeb v rodinách diskutovat se snahou o posílení rodičovských kompetencí a zdraví pro děti v rodinách. Ano, podpora bondingu, či separace po porodu nevypovídá nic o kvalitě vztahových vazeb v rodinách, pouze dává možnost vztahové vazby podporovat a posilovat a přijímat fenomeny nadání lidí na vzájemnou péči v rodinách. Podpora rané a jakékoliv vazby vyžaduje schopnost empatie a separace od milujícího vztahového objektu schopnost empatie snižuje, což dává zřejmě i odpověď na otázku, proč jsou odkazované zdroje různé kvality s různou mírou empatie k potřebám lidí obecně.

Pokud stále hledáte podporu v informacích, což je jediná možnost, kterou přináší sociální síť (ambice, aby sociální síť přinášela emocionální podporu je nereálným očekávání traumatizovaných jedinců), můžete porovnat všechny odkazované zdroje i se zdrojem článku, který vyšel v angličtině v The international journal of prenatal and perinatal psychology and medicine: https://www.facebook.com/notes/michaela-mrowetz/vz%C3%A1jemn%C3%BD-kontakt-d%C3%ADt%C4%9Bte-a-matky-posiluje-zdrav%C3%AD-v-angl%C4%8Dtin%C4%9B-in-the-journal-of-pr/599108733548572

Zpráva Světové zdravotnické organizace, kterou podporuje značné množství zdravotníků mluví jasně, je nutné podporovat šetrnou a zdravou péči porodních procesů v rodinách: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/en/